Inspire Academy opleidingsvisie

Onze visie op talentontwikkeling is gericht op het aanmoedigen van zelfstandigheid, het leren van fouten en het breed motorisch leren. We geloven dat het belangrijk is om sporters te laten groeien in hun eigen tempo en ze de ruimte te geven om hun eigen keuzes te maken en fouten te maken. Door fouten te maken en daarvan te leren, kunnen sporters hun grenzen verleggen en zichzelf verder ontwikkelen. Daarnaast is het essentieel dat sporters een breed motorisch fundament opbouwen. Dit betekent dat we niet alleen focussen op het verbeteren van specifieke vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van algemene bewegingsvaardigheden. Zo kunnen sporters zich beter aanpassen aan verschillende situaties en zijn ze beter voorbereid op het maken van progressie.Daarnaast is het belangrijk dat sporters een goede balans behouden tussen sport, privé en school. We willen dat sporters zich volledig kunnen concentreren op hun sportprestaties, maar tegelijkertijd is het belangrijk om ruimte te geven aan andere belangrijke aspecten van hun leven. Door een goede balans te behouden, kunnen sporters zich volledig ontwikkelen en presteren op hun best.Tot slot is het cruciaal dat ouders een positieve houding hebben ten opzichte van de sportprestaties van hun kind. Door een positieve houding van ouders, kunnen sporters zich vrijer ontwikkelen en zich beter concentreren op hun sportprestaties. Bovendien is goede communicatie met het trainersteam belangrijk om ervoor te zorgen dat sporters op de juiste manier begeleid worden en dat we samen kunnen werken aan hun ontwikkeling.
Lees hieronder wat wij per leeftijd belangrijk achten. Veelal komt overeen met het KNLTB opleidingsplan.

4-8 jaar

Plezier en breedmotorische ontwikkeling staat centraal!

FUNfament
In deze fase staat het FUNdament centraal. Dat willen zeggen dat kinderen tennis in de fase super leuk gaan vinden, vaker de baan op willen en zich de basisvaardigheden eigen maken. Dit doen ze binnen het TennisKids kleurensysteem.
Goede bewegers
Tennis is een sport voor goed bewegende en motorisch vaardige kinderen. Daarom wordt er in de deze fase veel aandacht geschonken aan de breedmotorische ontwikkeling. Ter ondersteuning van de breedmotorische ontwikkeling is het aan te raden om naast tennis ook nog andere sporten te beoefenen.
9/10 jaar

De basisvaardigheden worden verder aangescherpt!

Leren tennissen
In deze fase worden de tennisvaardigheden verder doorontwikkeld. De spelers gaan vaker trainen en wedstrijden spelen. Ze beginnen het tennisspel steeds meer te begrijpen.
Breed motorische ontwikkeling
Nog steeds blijft de breedmotorische ontwikkeling van groot belang. Een tweede (of zelfs meer) sport blijven we aanraden.
11/12 jaar

Met behoud van plezier, gerichter en gedisciplineerder leren trainen!

Leren trainen
De basisvaardigheden van het tennis zitten er nu steeds beter in. Nu wordt tijd om de slagen en het voetenwerk naar een hoger plan te brengen. Hiervoor is gericht en gedisciplineerd trainen van belang. In deze fase leren de spelers wat gericht en gedisciplineerd trainen is. Maar natuurlijk met oog voor behoud van plezier, want dat blijft altijd een voorwaarde tot succes!
Tweede sport
Ondanks dat spelers nu meer gaan tennissen, is het verstandig om ruimte te blijven maken voor andere sporten. Dit zorgt ervoor dat ze zich breedmotorisch blijven ontwikkelen.
12-14 jaar

Tijd om nog meer te gaan focussen op tennis!

Omvang en belastbaarheid
In deze fase worden jeugdspelers echte wedstrijdspelers. Wedstrijden en trainingen duren langer en er wordt meer gevraagd van het fysiek. In deze fase wordt er vaak gekozen om een tweede sport te laten vallen, om zo meer tijd te kunnen steken in de tennisspecifieke ontwikkeling. Echter blijft het van belang om breedmotorisch te blijven trainen. Dit zorgt voor atletische skills en het zal bijdragen aan de blessure preventie.
Inspire op Joy
14-16 jaar

Ze groeien als kool, dus de hoogste tijd om sterk te worden!

Kracht
In deze fase bevinden de spelers zich net na de groeispurt. Dat is het moment dat het lichaam klaar is voor het ontwikkelen van kracht. Trainingen worden zwaarder en langer.
Speltype
De spelers worden ouder en krijgen meer zelfreflectie. Ze krijgen door waar hun sterke en waar hun zwakke punten liggen. Dit heeft invloed op hoe de wedstrijd gespeeld gaat worden. Aan de hand van de sterke punten, ofwel de wapens, wordt steeds meer duidelijk wat het speltype wordt.
16-18 jaar

Volwaardige tennissers in de maak! De wedstrijd is de baas...

Wedstrijdgericht trainen
De trainingsdoelen zullen meer gericht zijn op het verbeteren van de wedstrijd. Er wordt meer gefocust op individuele en specialistische vaardigheden. Wedstrijden worden geanalyseerd, waar doelen uit voortvloeien.
Trainen als een prof
Op deze leeftijd zal de speler gaan nadenken over de stap richting professioneel tennis. In training wordt een professionele houding reeds verwacht. Dit houdt in dat er met aandacht en volle energie getraind wordt.
18+ jaar

Van jeugd naar senior, een flinke stap!

Transitie Jeugd -> Senior
Deze stap wordt als een van de moeilijkste beschouwd. Opeens zijn er veel meer type tegenstanders, en vooral tegenstanders met veel meer ervaring. Een goede plan van aanpak en begeleiding is belangrijk.
Trainen om te winnenNatuurlijk kun je tot op late leeftijd blijven ontwikkelen. Echter zal het in deze fase veel meer gaan over het trainen om te winnen, fit blijven en mentaal scherp.