Algemene voorwaarden Inspire Tennisopleiding

Let op: we hebben artikel 2 aangepast, ingaande vanaf 1 oktober 2023. Gebleken is dat het geven van een gegarandeerd aantal trainingen een te zware financiƫle last is voor zowel de trainer als de organisatie Inspire. Onbespeelbare banen door weersomstandigheden is overlast waar we niets aan kunnen doen, behalve een periode inlassen waarin we trainingen inhalen.

Artikel 1. LIDMAATSCHAPĀ 
Als je op een buitenbaan van TVĀ Osdorp, Joy Jaagpad of TVĀ Geinburgia tennistraining hebt van Inspire, dan is een lidmaatschap verplicht. Behalve als expliciet anders vermeld of afgesproken is. Het lidmaatschap dien je zelf te regelen voorafgaand aan de eerste training. Dit kan via:
- www.tvosdorp.nl
- www.joyjaagpad.nl
- www.tvgeinburgia.nl
ARTIKELĀ 2. ONBESPEELBAREĀ BANEN
Indien de buitenbanen niet bespeelbaar zijn vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden, streven wij ernaar om zoveel mogelijk groepstrainingen in te halen. Voor iedere trainingsperiode hebben we een inhaalperiode, binnen deze inhaalperiode halen we zoveel als mogelijk trainingen in. We kunnen geen garantie geven voor het aantal gegeven trainingen.
Artikel 3. UITWIJKEN NAAR BINNENBAAN
Indien mogelijk wijken we uit naar een binnenbaan. Dit is alleen mogelijk in overleg met de trainer. De kosten voor de binnenbaan zijn voor rekening van de deelnemer.
Artikel 4. WHATSAPP-GROEPEN
Voor aanvang van de cursus wordt er een WhatsApp-groep aangemaakt. Hierin wordt ook het Inspire 085-nummer toegevoegd. Dit nummer is alleen bedoeld voor noodgevallen (wanneer een trainer onverhoopt niet in staat is de leerlingen zelf te informeren) en relevante promotionele activiteiten. U kunt geen bericht sturen naar dit nummer.
Artikel 5. BEOORDELING VAN DE BANEN
De trainer beoordeelt of een training kan doorgaan. Tenzij de trainer een bericht stuurt in de WhatsApp-groep, gaat de training altijd door. Bij inschrijving voor trainingen in het najaar/winter (outdoor) dient de leerling rekening te houden met slechte weersomstandigheden.
Artikel 6. AFGEBROKEN TRAININGEN
Trainingen die na 15 minuten worden afgebroken vanwege onbespeelbare banen, worden nooit ingehaald. Trainingen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald.
Artikel 7. AFWEZIGHEID TRAINER
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. Op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.
2. Op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald in overleg met de trainer.
Artikel 8. AFWEZIGHEID DEELNEMER
1. Indien een deelnemer verhinderd is, dient hij/zij dit door te geven aan de trainer via de WhatsApp-groep.
2. Bij een groepstraining komt de training voor de betreffende deelnemer te vervallen.
3. Bij een privƩtraining wordt geprobeerd een inhaalmogelijkheid te vinden binnen de periode van het lopende seizoen. Dit is echter geen garantie, aangezien inhalen niet altijd mogelijk is. En alleen mogelijk als er ten minste 24 uur van te voren wordt afgemeld.
4. Ziekte, blessures of afwezigheid van een cursist hebben geen invloed op het verschuldigde trainingsgeld. Deze training komt te vervallen voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist.
Artikel 9. REGELING BIJ LANGDURIGE BLESSURE/ZIEKTE
1. Bij langdurige blessures kan 70% van het resterende trainingsgeld worden meegenomen als budget voor toekomstige trainingen. Dit budget kan worden ingezet zodra de speler weer in staat is om te trainen.
2. Deze regeling is alleen van toepassing op vertoon van een doktersbewijs.
3. Deze regeling treedt in werking zodra het doktersbewijs in goede orde is ontvangen op info@inspiretennisopleiding.nl.
Na afmelding wordt de trainingsplek van de deelnemer beschikbaar gesteld voor een ander.
Artikel 10. INDELING
1. Inspire deelt de groepen in op basis van niveau.
2. Na aanvang van het seizoen kan het voorkomen dat de niveaus binnen een groep niet goed overeenkomen. In dat geval kunnen deelnemers worden overgeplaatst naar een andere groep.
Artikel 11. BETALING
1. Door het insturen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de betalingsverplichting. Indien de inschrijver niet kan worden ingedeeld op de opgegeven beschikbare dagen/tijden, is er geen betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd is overeengekomen met de cursist.
2. De betaling dient te geschieden via bankoverschrijving. Uiterlijk een paar weken voor aanvang van het seizoen ontvangt u een factuur met betaallink, met een betalingstermijn van 2 weken.
3. Bij achterstallige betaling kan deelname aan de training(en) worden uitgesloten totdat het trainingsgeld is voldaan. Deze vervallen training(en) kunnen achteraf niet worden ingehaald.
3. Bij afname van een pakket ter waarde van meer dan ā‚¬500,- kan in termijnen worden betaald. Dit kan in maximaal 3 termijnen. Per termijn wordt er ā‚¬5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 12. GEEN RESTITUTIE BIJ VOORTIJDIGE BEƋINDIGING
Bij voortijdige beƫindiging van de trainingscyclus door de deelnemers, om welke reden dan ook, met uitzondering van artikel 9, vindt er geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits deze van gelijk niveau is en met goedkeuring van de trainer.
Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers of de directie van Inspire Tennisopleiding B.V. kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
2. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Inspire Tennisopleiding B.V. streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Inspire Tennisopleiding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Inspire Tennisopleiding B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.Ā 
Artikel 14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Door inschrijving bij Inspire Tennisopleidingen stemt de deelnemer ermee in dat wij vertrouwelijk omgaan met hun persoonlijke gegevens, waarbij wij alle redelijke maatregelen nemen om de privacy en veiligheid van deze gegevens te waarborgen, conform de geldende wet- en regelgeving.
2. Indien het lidmaatschap van de tennisclub verplicht is, delen wij de naam en het e-mailadres van de deelnemer met de club ten behoeve van de ledencheck.
Artikel 15. OVERIG
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Inspire Tennisopleiding B.V.