Algemene voorwaarden Barca TennisTrip

Algemeen
Indien u de Barca TennisTrip bij ons boekt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.  Daarnaast gaan wij ervan uit dat u alle voor uw reis relevante informatie op onze website hebt gelezen. Het aanbod voor de Trip staat op https://www.inspire.tennis/barcatrip. zie u van ons ontvangt na inschrijving.

Totstandkoming reisovereenkomst
Op het moment dat u via het aanmeldformulier de voor de boeking benodigde gegevens heeft doorgegeven, beschouwen wij dit als een definitieve boeking. U bent op dat moment akkoord gegaan met onze voorwaarden en ontvangt van ons een bevestiging per email van de boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden onze voorwaarden gehanteerd. Het kan voorkomen dat u geen bevestiging krijgt per email. Dit heeft dan te maken met het feit dat uw e-mailadres niet correct is ingevuld bij het maken van de boeking. De boeking is in dit geval wel definitief en bindend. Als u geen bevestiging per email ontvangt binnen 2 uur na het maken van de boeking dient u contact met ons op te nemen. Wij zullen in dit geval de bevestiging nogmaals naar u toezenden. Kijkt u ook altijd voor de zekerheid in uw ‘ongewenste postvak’.

Inhoud tennisreis
Inbegrepen in het bedrag van €1075:
• 6 x hotelovernachting + ontbijt
• 5 dagen tennis
• 3 uur training per dag
• 2 uur optioneel extra vrijspelen per dag

Zelf regelen
Wat niet inbegrepen zit in het bedrag van €1075:
• De reis naar Barcelona
• Lunch + avondeten
• Extra excursies

Reissom en betalingstermijnen
De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Het bedrag dient 8 weken voor de start van de Tennistrip voldaan te zijn. Hiervoor sturen wij een 2 termijnfacturen met betaallink:
- Vanaf 26 juni termijn 1, 50% van de reissom.
- Vanaf 19 juli termijn 2, 50% van de reissom.
Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereenkomst door ons met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dagvan vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom te worden voldaan binnen 5 dagen na boeking. De reiziger die namens medereizigers een reisovereenkomst aangaat is verantwoordelijk voor de betaling van de gehele reissom. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht indien de reiziger de boeking wijzigt.

Privacy
Voor het boeken van een reis hebben wij uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door ons behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens voor zover nodig in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Annulering
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Tot 8 weken voor vertrek 10% van de reissom;
- Vanaf 8 weken voor vertrek 60% van de reissom;
- Vanaf 4 weken voor vertrek 75% van de reissom;
- Vanaf 2 weken voor vertrek de volledige reissom;
Wij werken samen met gerenommeerde partners, het kan echter voorkomen dat er problemen ontstaan bij het Hotel of de Tennisclub. Inspire tennisopleiding doet er bij zulke omstandigheden alles aan om een gelijkwaardig alternatief te bieden. Het kan echter in bijzondere gevallen voorkomen dat wij de tennisreis en reisovereenkomst moet annuleren. Wij zullen dan contact met u opnemen om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. In het geval van overmacht zoals een pandemie of soort gelijke situatie waardoor reizen onmogelijk is nemen wij contact met u op om zo samen de mogelijkheden te bespreken.

Programma
Tijdens de tennisreis krijgt u elke dag (met uitzondering van de dag van aankomst en dag van vertrek) ter plaatse tennistraining van onze enthousiaste en gelicenseerde tennisleraren. De exacte trainingsuren zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden en beschikbaarheid van de banen.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schades die zich tijdens de duur van de reis zich voordoen aan de reiziger zelf, of diens eigendommen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant.

Slotbepalingen
Wij doen er alles aan om de informatie op onze website en in e-mails zo volledig en correct mogelijk te laten zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties binden Inspire tennisopleiding niet. Indien deze algemene voorwaarden ergens niet in voorzien of er sprake is van overmacht ligt de besluitvorming bij ons.

Wij doen er alles aan om u een fantastische reis te bieden. Mocht u opmerkingen, klachten, complimenten met ons willen delen dan zijn wij bereikbaar via info@inspiretennisopleiding.nl.